Groep 6

Juffrouw Umrahan maandag, dinsdag en woensdag
Juffrouw Rabia donderdag en vrijdag

Welkom in groep 6 

In de groep zijn wij vooral bezig met de voorbereidingen op de entreetoets. Dit is natuurlijk heel spannend, omdat de leerlingen aan het einde van het schooljaar een voorlopig advies krijgen.

Met rekenen werken we met de methode ‘Wereld in getallen’.  We zijn nu vooral bezig met breuken, procenten, lengtematen, inhoudsmaten, gewichtsmaten en natuurlijk met bewerkingen. De leerlingen van groep 6 zijn nog bezig met het kolomsgewijs rekenen.

Met taal werken we met de methode ‘Taal Actief’. De methode bestaat uit vier onderdelen: woordenschat, taal verkennen, schrijven, spreken en luisteren. Elke dag zijn we met een ander onderdeel bezig.

Met begrijpend lezen oefenen we uit verschillende boekjes van de Cito. Ook hebben we elke week nieuwsbegrip waarin we vaardigheden zoals: samenvatten, ophelderen van moeilijke woorden en vragen stellen over de tekst leren. De teksten van nieuwsbegrip zijn altijd actueel, hierdoor is het lezen en maken van de opdrachten ook veel leuker.

De vaardigheden die we leren bij begrijpend lezen gebruiken we ook bij studievaardigheden. Met studievaardigheden leren we vaardigheden zoals: schema’s/tabellen aflezen en invullen, samenvatten, aflezen van grafieken, kaartgebruik en het gebruiken van naslagwerk. Zo bereiden we ons voor op de maatschappij, waarin we deze vaardigheden nodig hebben en ook vaak zullen gebruiken.

Dit jaar werken we met de methode ‘Wijzer’ voor geschiedenis en aardrijkskunde. We gebruiken de vaardigheden van begrijpend lezen om de opdrachten van geschiedenis en aardrijkskunde te maken.

Ook hebben we dit jaar voor het eerst Engels in de klas. Met verschillende filmpjes en opdrachten leren we nieuwe woordjes en kunnen we al korte gesprekken voeren in het Engels. Hier moeten we nog wel veel mee oefenen, maar we zijn in ieder geval al heel enthousiast.

Er is bij ons op school natuurlijk ook ruimte voor creativiteit. We hebben Anasheed-lessen en crealessen, waarin we onze creativiteit kunnen gebruiken en kunnen ontspannen van al het harde werken.

Twee keer in de week hebben we godsdienstles. Meneer Ahmed geeft ons dit jaar les over profeten en hij leert ons ook om te reflecteren op ons eigen gedrag. Daarnaast leren we het reciteren en het begrijpen van de Koran.

 

Wij hopen er een gezellig jaar van te maken!

 

Groeten uit groep 6

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl