Groep 8

Welkom in groep 8!
In groep 8 geeft juf Nurcan 4 dagen in de week les. Elke dinsdag en woensdag staat juffrouw Elvan voor de groep.
Groep 8 is toch wel een spannend jaar. Aan het eind van het jaar nemen de kinderen afscheid van de basisschool en maken zij kennis met het voortgezet onderwijs. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs staat dus centraal.
In groep 8 wordt het aangeleerde tot en met groep 7 verder uitgebreid. We oefenen tijdens de lessen uit ‘Taal Actief’ de werkwoordspelling, het ontleden van zinsdelen, begrijpen van de inhoud van een tekst, schrijven van verhalen en kunnen beargumenteren van de mening.
We gebruiken de methode ‘Wereld in getallen’ voor het rekenen. We gaan steeds verder in het optellen en aftrekken van grote getallen of kommagetallen, stoeien met oppervlakte- en inhoudsmaten, lezen plattegronden en grafieken af en leren zelfs tekenen op schaal. De tweede helft van het jaar werken de kinderen op eigen niveau aan verschillende thema’s.
Bij aardrijkskunde leren we dit jaar over de wereld en bij geschiedenis komen de wereldoorlogen en de tijd erna aan bod. Ook leren we hoe het land wordt bestuurd.
Met alleen taal, rekenen en kennis over de wereld komen we er nog niet. We leren de kinderen ook studievaardigheden aan. Ze leren in deze lessen grafieken en tabellen aflezen, maar ook het begrijpend lezen en het samenvatten van teksten. Ook belangrijk is het plannen van het huiswerk m.b.v. een agenda. We lezen elke week de actuele teksten van ‘Nieuwsbegrip’ om het begrijpend lezen te oefenen en ook de actualiteit mee te krijgen.
De kinderen leren het Engels door de lessen uit de methode ‘Take it easy’ te volgen. We leren niet alleen de vertaling, maar ook de spelling en grammatica van het Engels.
We werken aan de sociale vaardigheden van het kind d.m.v. de methode: ‘De vreedzame school). Omgaan met elkaars verschillen, uiten van de mening, geven en ontvangen van kritiek enz. Twee keer per week vinden de godsdienstlessen plaats. Er is een les op theoretisch gebied en een les om de Koran te leren reciteren en begrijpen.
Alle tijd wat overblijft, vullen we met ontspannende dingen zoals Anasheed-lessen, creativiteit of tekenlessen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl