Ouders

Ouders/verzorgers zijn belangrijk binnen de stichting SIMON. Zij vertrouwen hun kind(eren) toe aan een school van onze stichting.

Informatie voor ouders/verzorgers

Per vier jaar geven wij een schoolgids uit.

Elk jaar geeft elke school een jaarplanning. Op deze jaarplanning vindt u allerlei relevante informatie over onder andere vakanties, personeel, resultaten CITO, schooltijden. Klik hier voor de jaarplanning.

Elke school informeert de ouders/verzorgers over de schoolvorderingen van hun kind(eren) via een rapport en de rapportbespreking met de leerkracht. Ook geeft de school brieven mee om u te informeren over lopende zaken.

Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of de directeur van de school te hebben. We vinden de communicatie tussen de ouders/verzorgers en de school onmisbaar.

Op alle scholen wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Bestuur en medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. U kunt dit het beste direct met de betreffende persoon bespreken. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht of de directie na schooltijd. Vindt u dit niet voldoende, dan is het mogelijk een klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon of in het uiterste geval een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar de scholen.

Aanmelden leerlingen

Mocht u het idee hebben dat IBS Mozaїek de geschikte school voor uw kind zou kunnen zijn, dan nodigen wij u van harte uit om eens met uw kind te komen kijken. Als u even belt, dan leiden we u graag even rond. 0412-691932

Kom ook eens langs op een open dag of informatieavond.

Klik hier om meer te lezen over het aannamebeleid.

Ouderavonden en -gesprekken

Rapportbesprekingen
Voor deze besprekingen krijgen alle ouders/verzorgers een uitnodiging. Op deze avonden wordt er ingegaan op de vorderingen van het kind. Dit gebeurt naar aanleiding van het rapport. Dit rapport krijgen de kinderen in de week voorafgaand aan het oudergesprek mee naar huis.

Algemene ouderavond
In het begin van het schooljaar is er een informatie avond voor alle ouders, waarop de leerkracht van de groep vertelt wat er dit jaar voor uw kind in zijn/haar groep staat te gebeuren.
Uw aanwezigheid is zeer gewenst.

Koffieochtend
De ouderraad organiseert met regelmaat een koffieochtend op onze school. Hier worden
diverse onderwerpen, zoals opvoeding besproken. Soms wordt er een gastspreker voor
uitgenodigd.