Onze School

Hier vindt u diverse informatie over IBS Mozaiek.

Waar staat IBS Mozaiek voor?

Basisschool Mozaïek is één van de ongeveer 40 basisscholen op islamitische grondslag in Nederland. De school is gesticht per 1 augustus 2007 en maakt deel uit van de onderwijsorganisatie SIMON: Stichting Primair Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost Nederland.

Wat vinden wij belangrijk op IBS Mozaiek?

- Veel aandacht en extra tijd voor de Nederlandse taal
- Islamitische identiteit
- Het kind staat centraal en voelt zich veilig;
- Goede contacten met de ouders;
- Aandacht voor de islamitische identiteit van de kinderen;
- Het bevorderen van de zelfstandigheid en de creativiteit van de kinderen;
- Een prettige sfeer met duidelijke regels en afspraken;
- Dialoog en samenwerking met de omgeving;
- Blijvende deskundigheidsbevordering van de medewerkers;

Uitspraak ouder:
"De leerkrachten besteden meer aandacht aan de Nederlandse taal, ze begrijpen de kinderen beter en ze leggen ook goed uit."

Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit SIMON scholen: ''Worden wie je bent''. Bij ons bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke identiteit het voornaamste verschil in het onderwijs.
Klik hier om meer te lezen over de identiteit van IBS Mozaiek

Kwaliteit

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze kinderen te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie (ihsaan) na te streven. Wij geloven dat ieder kind talent in zich heeft en dat het onze taak is het kind de mogelijkheid te geven dat optimaal te ontwikkelen. Bij SIMON gaat talent niet verloren. We houden daarbij rekening met de specifieke behoeften dat ieder kind heeft. Ieder kind is er één en goed gedrag is nodig voor goede kwaliteit.Huiswerk

De school werkt met huiswerkafspraken voor alle groepen. De leerkrachten leggen ieder schooljaar op de informatieavond uit wat de leerlingen moeten doen. We verwachten van de ouders dat zij erop toezien dat het huiswerk gemaakt/geleerd wordt.
Klik hier als u meer wil lezen over het huiswerk

Leerlingenzorg

Als u meer informatie wil over leerlingzorg, neem dan contact op met een van onze intern begeleiders. U kunt terecht bij Hajar Torqui  en Hatice Aydogdu.

Samenwerking

Samenwerking binnen het onderwijs is onmisbaar. Wij werken graag samen met onze ouders,
maar natuurlijk ook met andere partijen.  Klik hier als u meer wil lezen over de samenwerking met IBS Mozaiek

Wist u dat...

- Onze school deelneemt aan het drinkwaterproject van JOGG?
De leerlingen op school krijgen hun eigen bidon van de school. Ze drinken gedurende de dag
water. Uitspraak ouder:  'Ik ben heel blij met dit project. Het is gezond als kinderen veel water drinken.'Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT