xxx

Specialisten van links naar rechts:
juf  Seda Faydayli rekenspecialist, juf Nurcan gedragspecialist, 
juf Serap Durmuskaya taalspecialist

Ik ben juf Nurcan, de leerkracht van groep 8 en ook de gedragscoördinator bij ons op school. Als gedragscoördinator lever ik een bijdrage aan de pedagogische kwaliteitsontwikkeling op groeps- en schoolniveau. Om de sociaal emotionele ontwikkeling te kunnen volgen nemen wij observatielijsten af en laten we deze ook invullen door de leerlingen vanaf groep 5.  Zo krijgen we een schooloverzicht van de pedagogische sfeer en nemen we vervolgstappen. Ouders en collega's kunnen bij me terecht voor adviezen en tips bij het omgaan met gedragsproblemen.  

Hallo allemaal

Ik ben juf Serap, leerkracht van groep 7 en taalspecialist. Als taalspecialist ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de Nederlandse taal op Mozaïek. Ik kijk waar kansen liggen om de taal bij onze leerlingen te verrijken en te verbeteren. Collega’s en ouders kunnen bij mij terecht als het gaat om alles op het gebied van de Nederlandse taal. Collega’s voor tips en adviezen met betrekking tot het lesgeven en uitdagingen op het gebied taal van onze leerlingen. Ouders kunnen bij mij terecht voor tips en adviezen met betrekking tot ondersteuning thuis op het gebied van leesbevordering. De beheersing van de Nederlandse taal is de sleutel tot het later succes van onze leerlingen!