Identiteit

We streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. We willen bereiken dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. We zijn erop gericht onze leerlingen te brengen tot kennis van de schepper Allah en hen te leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen we de kinderen te “worden wie ze zijn”. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. We streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit.

De Profeet Mohammed (sas) heeft gezegd: “Ik ben slechts gezonden om de gunsten van het goede gedrag (akhlaaq) te voltooien.”

Als je voor SIMON kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het uitgangspunt.