Huiswerk

De school werkt met huiswerkafspraken voor alle groepen. De afspraken worden tijdens de informatieavond kenbaar gemaakt. We verwachten van de ouders dat zij erop toezien dat het huiswerk gemaakt/geleerd wordt.

Groep 1 en 2:
Iedere week krijgen de leerlingen een mapje mee met geschikte opdrachten die ze samen met
hun ouders kunnen maken.

Overstap (groep 3):
Wij werken al enkele jaren met het leesprogramma Overstap.Dit is voor de ouders van kinderen in groep 3. U krijgt regelmatig van de school uitleg over lees-materialen voor thuis, zodat U thuis uw kind kunt helpen met het lezen, zoals ze dat op school aangeleerd krijgen. We hopen op deze manier het leesniveau van de leerlingen van groep 3 te verhogen. Daar hebben ze in alle volgende leerjaren en bij alle andere vakken, profijt van

Groep 4 tot en met 8:
Deze leerlingen krijgen driemaal per week diverse huiswerkopdrachten mee.
Aan het begin van ieder schooljaar, wordt er op de jaarlijkse infoavond per groep
toegelicht wat dit inhoudt voor deze groepen.

Wilt u thuis oefenen met uw kind?
Kijk dan eens op www.leestrainer.nl
Op uw tablet kunt u de appstore bezoeken. Hier vindt u diverse apps, waarin uw
kinderen spelenderwijs kunnen leren.
Tevens kunt u in diverse warenhuizen boekjes kopen die aansluiten op het leerjaar
en de leerstof waar uw kind op school aan werkt.