Juf Marit 3A         Juf Daisy 3B

Dit leerjaar zal geheel in het teken staan van (nog beter) leren lezen, schrijven en het verder uitbouwen van de rekenvaardigheden. Hieronder een kleine toelichting op een aantal vakgebieden, regelingen en afspraken en bijzondere (toets)momenten in groep 3. Lezen/Taal In groep 3 werken we met de leesmethode Veilig Leren Lezen, kim versie. Deze methode is opgebouwd uit 12 kernen. In de eerste 6 kernen staat het aanleren van nieuwe letters en het oefenen van een goede leestechniek centraal. In de laatste 6 kernen komen bijzondere leesregels en letterclusters aan bod. (denk aan de –ooi-aai-oei, ng, nk) en groeit de leestechniek uit tot een geautomatiseerd proces. In groep 3 wordt er iedere dag veel nieuwe lesstof aangeboden en geoefend, maar we kunnen niet zonder uw hulp. Thuis oefenen en herhalen is erg belangrijk.

Iedere kern sluiten we af met een leestoets om de vorderingen van uw kind te kunnen bekijken. 4 keer per jaar is er een uitgebreider toets moment ingelast om nog specifieker de leesvorderingen van uw kind te kunnen observeren. Deze uitgebreide toets momenten zijn na kern 3 de herfstsignalering. Na kern 6 de wintersignalering. Na kern 8 de lentesignalering. Na kern 11 de eindsignalering. Deze toets momenten helpen ons om de leesontwikkeling goed te kunnen volgen en interventies in te zetten waar nodig.

Rekenen

We rekenen met de methode De wereld in getallen, 4e versie. We starten in groep 3 met het tellen tot 20. Het splitsen van de getallen tot 10 zorgt ervoor dat uw kind straks de sommen t/m 10 kan gaan maken. We gaan de getal rij verder verkennen en ook sommen tot 20 maken. Iedere week hebben we een project les waar we rekenonderdelen zoals rekenen met geld, het metriek stelsel en nog veel meer aanbieden. Uiteindelijk kunnen we sommen maken t/m 20 en tellen tot 130.

Schrijven

De schrijfmethode is Pennenstreken.
Deze schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode waardoor de aangeleerde letter ook als een ‘schrijfletter’ wordt aangeleerd. Tot kern 6 schrijven we alle schrijfletters los. Daarna gaat uw kind leren deze letters te verbinden. Wanneer de schrijfletter is aangeboden motiveren wij de kinderen alleen nog de ‘schrijfletter’ te gebruiken en het schrift in blokletters niet meer te gebruiken.

CITO op onze school nemen wij de methode ongebonden CITO toetsen af in januari/februari en juni. In groep 3 is dit een toets spelling, rekenen, lezen. Eind groep 3 nemen we ook begrijpend lezen af. De leestoetsen van CITO bestaan uit het lezen van een tekst (AVI-toets) en het lezen van woordrijtjes (DMT-toets). Deze leestoetsen nemen we af rond februari. Naar aanleiding van deze leestoetsen kan uw kind een AVI-niveau behalen waardoor u ook in bibliotheekboeken op het leesniveau van uw kind kunt gaan lenen. Het streven is om in januari leesniveau M3 (midden groep 3) te behalen en aan het einde van groep 3 leesniveau E3 (eind groep 3) te behalen.