Juf Asma

'Assalamoe Aleykoem' 

Welkom in groep 4! 

Dit schooljaar bouwen wij voort op de kennis die de kinderen in groep 3 hebben opgedaan en bereiden we ons voor op de lesstof in groep 5. Maar wat doen wij allemaal in groep 4? Hieronder volgt een samenvatting. 

Rekenen
Dit schooljaar gaan de rekenlessen niet alleen meer over het herkennen van cijfers, maar ook over getalbegrip. Kinderen krijgen in groep 4 steeds meer inzicht in cijfers en hoeveelheden. De volgende rekenvaardigheden komen aan bod: 

  • Optellen en aftrekken met grotere getallen tot honderd
  • De telrij tot honderd kennen
  • Leren splitsen
  • Verhaaltjessommen
  • Leren over geld (het herkennen van munten en biljetten en het koppelen van een waarde aan een geldstuk)
  • Leren over de kalender (data herkennen en inzicht krijgen in dagen en tijd)
  • Start maken met de tafels
  • Meten en wegen

Taal
We leren middels de methode Taal actief onder andere het alfabet, hoe je vraagzinnen maakt, doe-woorden, het houden van een telefoongesprek, welk lidwoord je gebruikt, hoe je een opstel schrijft en nog veel meer! Per thema komen er ook woorden aan bod. Daarnaast is het van belang dat uw kind 'leeskilometers' maakt. Als uw kind vlot kan lezen, zal het begrijpend lezen makkelijker gaan. Het doel is dat de leerlingen eind groep 4 minimaal AVI-E4 (AVI-EIND4) behaald hebben.

Spelling
Goed spellen is best lastig! In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankwoorden’, dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf. Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: Weetwoorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g. Best ingewikkeld, maar we gaan het allemaal leren in groep 4.

Het onderwijs bestaat natuurlijk uit nog veel meer! Ons wekelijks programma bestaat voor de rest uit zaakvakken, Engels, Vreedzame school, Koranlessen, Godsdienst, gym en de creatieve vakken.

Samen hopen we er een mooi, leerzaam en vooral inspirerend schooljaar van te maken! Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in!