Groep 6

6A Juf Seda/Yara

6B Juf Roosmarijn en meester Ömer Özkan 

Welkom groep 6! Wij zijn een gezellige en enthousiaste groep. We zitten met twintig kinderen in de klas. Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Asma voor de groep en op de dinsdag en donderdag staat juf Serap voor de groep.

Leren is natuurlijk erg belangrijk, maar met plezier naar school gaan maakt het leren een stuk makkelijker. Daarom proberen we er met z’n allen er een fijn schooljaar van te maken. Dit doen we bijvoorbeeld door tussendoor (groeps-)spelletjes te doen, veel gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, tussendoor een mop of een raadsel te vertellen in de pauzes, een misverstand met elkaar -soms ook met behulp van de juf uit te praten, met elkaar samenwerken en elkaar te respecteren en te accepteren.

Een spelletje is leuk, gezellig en belangrijk, maar we moeten natuurlijk ook van alles leren!

Wat doen we in groep 6? In groep 6 zijn een aantal vakken erg belangrijk, deze komen dan ook dagelijks terug: rekenen, spelling, taal en lezen.

Spelling: Tijdens de spellingslessen leren we elke week spelling-categorieën aan, hierin zit een bepaalde spellingmoeilijkheid. Maar in veel woorden zitten meerderen categorieën, dus extra opletten! We maken regelmatig oefendictees om er voor te zorgen dat we aan alle geleerde categorieën blijven denken.

Taal: We werken met de methode Taal Actief. In deze methode zitten veel leerzame filmpjes en veel verschillende vormen van het aanbieden van de lesstof. Met deze methode willen we ieder kind boeien, hierdoor worden de lessen leuker en de inzet beter! Met taal leren we nieuwe woorden, hoe je een uitnodiging schrijft, wat een zelfstandig naamwoord is en hoe je je mening goed kunt beargumenteren en nog veel meer. Op deze manier worden de kinderen klaar gestoomd voor de grote wereld.

Lezen: Lezen is erg belangrijk..! Hoe meer je leest, hoe vlotter je leest, hoe meer woorden je leert, hoe beter je de teksten begrijpt….dus lekker veel lezen! Op school lezen we natuurlijk al tijdens de lessen, maar alle kinderen hebben ook een zelfgekozen boek waar ze lekker uit kunnen lezen. Om de leesmotivatie bij de kinderen te vergroten, maken we in de klas gebruik van een beloningssysteem. We zien dat de leerlingen dan meer gemotiveerd zijn, en met meer plezier lezen!

We besteden meerdere malen in de week aandacht aan begrijpend lezen, dit doen we aan de hand van de methode Beter BijLeren. Ook gebruiken we om de week actuele artikelen om deze vervolgens met elkaar te behandelen. Tijdens deze lessen komen er verschillende tekstsoorten aanbod. Niet alleen tijdens deze lessen, maar ook tijdens de zaakvakken, de wereld oriënterende vakken besteden we aandacht aan het begrijpend lezen.

Godsdienst en Koran lessen:

Iedere week krijgen de leerlingen 1x godsdienst- en koran-les. Deze lessen worden verzorgd door Juf Iman en meester Abdul Karim. Tijdens deze lessen hopen we de kinderen de nodige kennis aan te leren in Shaa Allah.

Wat nog meer...? Elke week staan er ook nog andere vakken op het programma: de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en Natuur en techniek), Engels, Vreedzame School, gym en de creatieve vakken. Tijdens de rekenlessen maken we gebruik van de Chromebook. Tijdens de andere vakken hebben de leerlingen een boek of een werkboek om in te werken. We vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling erg belangrijk en besteden hier veel aandacht aan. Een aantal keer per week worden hier lessen over gegeven. Soms in de vorm van een kringgesprek, dan weer in groepjes en soms in de vorm van een spel. We gebruiken hiervoor de methode Vreedzame School. We gaan er met elkaar een gezellig en leerzaam schooljaar van maken in shaa Allah!