Juf Serap

Groep 7 is een bijzonder jaar. Een jaar waarin de leerlingen de entreetoets zullen maken voor een preadvies en zich heel goed proberen voor te bereiden op groep 8.  
Verder zullen de leerlingen dit jaar hard werken om ervoor te zorgen dat ze het verkeersdiploma behalen. Hiervoor zullen de leerlingen een toets maken op de computer en een praktisch examen afleggen.

Naast deze spannende momenten zijn we elke dag hard aan het werk voor rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. Elke dag krijgen we nieuwe doelen aangeboden en gaan we aan de slag met verschillende strategieën.  
Ook zijn we bezig met zaakvakken zoals: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Soms maken we hierbij ook projecten en gaan we op een creatieve manier aan de slag.  
Verder vinden de leerlingen in groep 7 het hartstikke leuk om Engels te leren. Elk hoofdstuk heeft een ander thema en ook hieraan geven we een creatieve draai.

Eén van de leukste momenten voor de kinderen zijn ook de gymlessen op maandag. Deze lessen worden verzorgd door het sport expertisecentrum (SEC). De leerlingen oefenen in elke les verschillende gymvaardigheden en leren tijdens de lessen ook samenwerken in teamverband.

In onze groep vinden wij het ook belangrijk dat we elkaar complimenteren. Elke dag krijgt een leerling de ‘Gouden Munt’. De leerling met de munt geeft heel de dag complimenten aan andere leerlingen. Aan het einde van de dag mogen de leerlingen raden wie de munt had.

Ook werken de leerlingen hard aan de ’10 gouden regels’ van onze groep.

  1. Wij hebben respect voor elkaar.
  2. Wij zijn samen 1 klas.
  3. Iedereen mag zichzelf zijn in de klas.
  4. Wij kunnen goed samenwerken.
  5. Wij werken hard voor onszelf en anderen.
  6. Wij maken er een gezellig jaar van.
  7. Wij zijn behulpzaam.
  8. Wij leren van onze fouten.
  9. Wij zijn rustig in de klas.
  10. We houden het netjes in de klas en op school.