Meester Ömer Bahadir   & Juf Nurcan (geen foto)

Na 7 jaar hard gewerkt te hebben, gaan we het laatste schooljaar de puntjes op de i zetten. We werken in dit schooljaar hard aan de vakken als begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, maar ook aan de zaakvakken. Naast het hard werken aan de verschillende vakken is dit schooljaar ook een heel spannend schooljaar. De leerlingen krijgen hun advies en moeten een keuze maken op welke school zij zich gaan inschrijven. In april zal dan ook de laatste toets moment zijn en wordt de schoolkeuze voor komend schooljaar definitief.

Nadat we de eindtoets hebben gehad, komt het ontspannende deel van groep 8 waarbij we met name activiteiten organiseren om de basisschool op een fijne manier af te sluiten. In deze periode kunnen we genieten van de tijd die we nog samen doorbrengen in of buiten de klas, want al snel zal het einde van het schooljaar naderen en gaan we onze leerlingen uitzwaaien naar het voortgezet onderwijs.

Moge Allah onze kinderen ondersteunen tijdens hun keuzes en schoolloopbaan!